top of page

Klachtenreglement Burger Budget Bewust

 

Waar gewerkt worden, worden ook wel fouten gemaakt.

Dat is voor iedereen vervelend. We zullen ons uiterste best doen om door ons gemaakte fouten te herstellen.

 

Als u desondanks vindt dat u een klacht heeft over de handelwijze van de bewindvoerder of budgetbeheerder, neemt u dan met de betrokken bewindvoerder of budgetbeheerder contact op.

 

Wanneer u onder bewind bent gesteld:

U kunt zelf een klacht indienen, maar ook uw familie of anderen die gerechtigd zijn om de onderbewindstelling aan te vragen, kunnen dat doen. Als de bewindvoerder uw klacht niet naar tevredenheid oplost, dan kunt u een klacht bij haar collega indienen.

 

U dient uw klacht schriftelijk in te dienen. Dat mag ook per email. U hoort ook schriftelijk binnen 6 weken een antwoord te krijgen. In uw klacht moet omschreven zijn wat uw klacht is en hoe uw bewindvoerder uw klacht volgens u zou kunnen oplossen. Zet ook duidelijk uw naam en adres in de klacht en de datum waarop u de klacht indient. Houdt er rekening mee dat een klacht over de hoogte van het leefgeld, een storing bij de bank waardoor uw geld niet op tijd op uw rekening staat of bijvoorbeeld een klacht als gevolg van uw eigen handelen, niet ontvankelijk zal worden verklaard.  Mocht dat allemaal niet tot het voor u gewenste resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij onze beroepsvereniging, de NBBI. Op hun website, www.NBBI.eu kunt u opvragen hoe u bij hen een klacht in kunt dienen.

 

Als dat allemaal toch nog te onduidelijk voor u is, dan kunt u bij de rechtbank uw klacht indienen. De volgende tekst staat op de site van www.rechtspraak.nl/naar-de-rechter/kantonrechter/veelgesteldevragen/pages/default.aspx

Daar vindt u veel antwoorden met betrekking tot beschermingsbewind, mentorschap en curatele.

De kantonrechter is er voor om te controleren of een bewindvoerder zijn taken goed uitvoert. Als u van mening bent dat uw bewindvoerder zijn werk niet goed doet, dan kunt u hierover een brief schrijven aan de kantonrechter, waarin u duidelijk uitlegt wat volgens u niet goed gaat.

 

De kantonrechter kijkt vervolgens of de klachten gegrond zijn en gaat, als het nodig is, in gesprek met u en uw bewindvoerder. NB De kantonrechter kan u vragen eerst de klachtenprocedure bij de bewindvoerder zelf te doorlopen. Wij nemen klachten serieus en verwachten dat we er samen met u uit zullen komen.

Wanneer u uw budget in beheer heeft gegeven:

U blijft zelf verantwoordelijk voor wat er met uw budget gebeurt. U heeft inzage in de handelingen die de budgetbeheerder voor u uitvoert. Wanneer u daarover klachten heeft kunt u schriftelijk uw klacht op dezelfde manier als bij bewindvoerding indienen. Dus omschrijf wat er niet goed is gegaan en omschrijf hoe u vindt dat uw budgetbeheerder de klacht zou moeten oplossen.

U kunt geen klacht over budgetbeheer indienen bij het bewindsbureau van de rechtspraak. Wel kunt u een advocaat een civiele procedure laten opstarten wanneer u van mening bent dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost. Natuurlijk verwachten wij dat we er samen met u uit zullen komen en dat deze stappen niet nodig zullen zijn.

bottom of page