top of page

Werkwijze

Na de uitspraak van onder bewindstelling door de Rechtbank worden alle door u aangeleverde organisaties in uw administratie aangeschreven door de bewindvoerder. Dit betekent dat die organisaties op de hoogte worden gesteld van uw onder bewindstelling. Dit zijn onder andere organisaties betreffende uw inkomen, vaste lasten en eventuele schulden. Elke organisatie die wordt aangeschreven zal worden verzocht om het postbusadres van Burger Budget Bewust als correspondentieadres op te voeren. U moet er rekening mee houden dat het 2 tot 4 maanden kan duren voordat wij voldoende inzage in uw financiën hebben om daadwerkelijk iets te kunnen doen. Als elke organisatie meewerkt zult u in de loop van de tijd, soms kan dat langere tijd duren,  geen post meer thuis ontvangen van deze organisaties. Zorg er voor dat post die toch nog naar u wordt toegestuurd direct naar ons wordt doorgestuurd. Denkt u om de postzegel!!

U mag uw post ook inscannen en direct naar ons mailen. Persoonlijke post blijft u wel thuis ontvangen.

Burger Budget Bewust  werkt met 2 rekeningen en eventueel een spaarrekening:
• Beheerrekening: meestal is dit de rekening die u al heeft. Daar komt het inkomen op binnen en uw vaste lasten worden hiervan betaald. Wij werken met de ABNAMRO, de RABObank, de ING en de SNS.
• Leefrekening/Huishoudrekening: U krijgt een eigen rekening waar (meestal wekelijks) leefgeld op wordt gestort. Na overleg kunnen ook andere persoonlijke kosten op deze rekening worden overgemaakt (kleding, verjaardag, vakantie enz.). Uw bewindvoerder bepaalt of er voldoende budget is. Internetbankieren op de leefrekening is soms mogelijk. Niet alle banken werken daar nog aan mee. Overleg met uw bewindvoerder.

Op dit moment kunt u zelf internetbankieren bij de ABNAMRO en bij de rabobank. Bestellen via uw leefrekening kan alleen met ideal. U kunt geen incasso (bijvoorbeeld abonnementen afsluiten) doen op de rekening. U houdt zelf bij of de betalingen gedaan kunnen worden van het geld op uw rekening. Overleg daarom altijd wanneer u zelf wat grotere aankopen wilt doen. Geen toestemming van uw bewindvoerder? Dan kunt u niet betalen, en dus niet bestellen, OF er is geen leefgeld meer en dat wordt ook niet alsnog extra overgemaakt. Heeft u een bestelling gedaan met een achterafbetaling of met klarna, dan moet dat ook met uw huishoudgeld worden betaald.

Als dat 3 x fout is gegaan, dan gaat het internetbankieren voor u er af en kunt u via onview zien of er nog ruimte is.
• Spaarrekening: Indien mogelijk zal er voor u worden gespaard. Zodra dat nodig is zal er een spaarrekening worden aangevraagd.

Het beheer van de beheerrekening en de spaarrekening is in handen van Burger Budget Bewust. Over het geld dat door ons op uw leef/huishoudrekening wordt overgemaakt kunt u zelf beschikken. U kunt (bij voldoende saldo) in de winkel pinnen.

Op de spaarrekeningen moet €1500 blijven staan voor calamiteiten. Is er een wat grotere onverwachte uitgave dan moet daarna eerst het saldo op de spaarrekening weer op peil komen.

Daarnaast kunnen we 6 maanden vooruit kijken of de vaste lasten gewoon betaald kunnen blijven. Aan de hand daarvan kunnen bedragen naar de leefrekening worden overgemaakt.

Met de gegevens van inkomsten en vaste lasten kan het budgetplan gemaakt worden. Nadrukkelijk stellen wij dat dit een plan is, er kunnen allerlei zaken ook nog betaald moeten worden zodat het werkelijk beschikbare bedrag anders kan zijn.

Met dat budgetplan kunnen we de hoogte van het leef/huishoudgeld vaststellen. Met u zal overlegd worden hoe dat bedrag verdeeld zal worden over de maand (dagelijks, wekelijks, 2-wekelijks of per maand).

Burger Budget Bewust werkt digitaal. Alle post die binnen komt wordt ingescand en digitaal bewaard. Alleen stukken waar een echte handtekening op staat worden bewaard en zijn door u weer op te vragen, de overige stukken worden versnipperd. Er kan een link worden aangemaakt en naar u gestuurd waarmee u het dossier digitaal kunt inzien. Zelf kunt u geen stukken invoegen of verwijderen. Wel kunt u stukken naar uw eigen computer downloaden.

Bijna dagelijks worden de bankmutaties van alle banken ingevoerd in onview. U kunt met de link op het tablad "Login klant" inloggen. U krijgt een gebruikersnaam en een wachtwoord.  In ons digitale programma kunt u regelmatig uw afschriften controleren. U kunt NIET bankieren via onview. Er is ook een budgetplan in opgenomen (let op: dit is een plan!) en een schuldenoverzicht. 

Wat u van ons mag verwachten:
• U krijgt inzicht in wat er met uw geld gebeurt. U heeft een inlognaam en wachtwoord waarmee u op mijn.onview.nl mee kunt kijken op uw rekeningen Het is uw verantwoordelijkheid om daar gebruik van te maken.
• We zullen leveranciers/deurwaarders/officiele instanties aanschrijven om zoveel mogelijk uw financiële post via ons te kunnen laten gaan. Belangrijke berichten worden ingescand en naar u gemaild, eventueel met een sms-bericht dat er belangrijke mail is.
• We gaan zoveel mogelijk betalingen via automatische incasso regelen. De kans dat er een betaling niet wordt gedaan is daarmee minimaal en bij een foute betaling kunnen we dat binnen 56 dagen laten storneren.
• Wij bieden hulp bij het aanvragen van toeslagen, zowel bij de belastingdienst als bij andere instanties
• We maken met u een plan voor het aflossen van uw niet problematische schulden. Bij problematische schulden werken we samen met u naar schuldsanering via de gemeente en zo nodig naar een wettelijke schuldsanering.
• We zullen uw belastingaangifte doen, alleen wanneer er sprake is van aangifte in box I. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens voor die aangifte. Voor box II en box III moet een boekhouder worden ingeschakeld
• Wij bieden hulp bij het aanvragen van bijzondere bijstand
• En tot slot kunnen wij u helpen bij het aanvragen van mogelijke kwijtscheldingen

Met betrekking tot het inkomen verwachten wij van u dat u zelf zorgt dat er inkomen (loon, uitkering, toeslagen enz.) op de beheerrekening wordt overgemaakt. Bij het aanvragen van de uitkering of toeslagen kunnen wij u helpen, maar u blijft er zelf verantwoordelijk voor.

bottom of page