top of page

Wat kost het?

Zowel aan het beschermingsbewind als aan budgetbeheer zijn kosten verbonden. De hoogte van de kosten voor beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door de minister en ze worden gepubliceerd in de staatscourant. De beloning voor mentor, bewindvoerder en curator zijn daar voor iedereen te vinden.
Voor het jaar 2023 heeft de overheid besloten geen verhoging vast te stellen. Onze tabel met kosten zijn voor 2022 en 2023 daarom gelijk.
De kosten voor budgetbeheer bij Burger Budget Bewust worden door ons vastgesteld en jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de tarieven van bewindvoering.
De kosten van budgetbeheer, die berekend worden voor een alleenstaande, worden voor een echtpaar/samenwonenden met 20% verhoogd.
Indien het tijdstip van benoeming is ingegaan in de eerste helft van de maand, mag de bewindvoerder de beloning in rekening brengen te rekenen met ingang van de eerste dag van de maand. Als de benoeming ingaat in de tweede helft van de maand mag hij de beloning rekenen met ingang van de 16e dag van de maand. De beloning gaat in op de dag na de verzending van de benoemingsbeschikking.​


Wanneer u een minimumuitkering en weinig vermogen heeft, kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten ook nog de kosten voor de bewindvoering/budgetbeheer te betalen. Mogelijk zijn er binnen uw gemeente voorzieningen om bij een laag inkomen bijzondere bijstand voor deze kosten te verkrijgen. Uw bewindvoerder/budgetbeheerder kan u helpen met uw aanvraag.

Griffiekosten bij bewind
Aan de behandeling van het verzoek tot onderbewindstelling zijn kosten verbonden, de zgn. griffierechten. Indien uw inkomen te laag is kan hiervoor bij uw gemeente bijzondere bijstand worden aangevraagd. Ook hierbij zal Burger Budget Bewust u behulpzaam zijn.

Als u besluit dat u uw financiën zelf weer wilt gaan beheren en u dient daarvoor een verzoek in bij de rechtbank dan zijn ook daarvoor griffiekosten verschuldigd. Ook dan kunt u een aanvraag voor bijzondere bijstand bij de gemeente indienen. Doet u dat wel op tijd!

Intakekosten

De minister bepaalt welke intakekosten voor bewind mogen worden gerekend. U vindt die kosten op de beschikking van het bewind terug. Voor budgetbeheer wordt jaarlijks door Burger Budget Bewust een bedrag vastgesteld voor nieuwe cliënten.

Deze kosten worden gemaakt om het bewind/budgetbeheer op te kunnen starten. Denk hierbij aan het gesprek voordat u onder bewind gaat, kosten voor het gesprek bij de rechtbank, aan het inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen, het aanvragen van uitkeringen, het openen van bankrekeningen en het aanschrijven van instanties.

Eindkosten bij overstap of einde bewind

Wanneer u besluit dat u uw financiën weer zelf wilt gaan beheren zijn eindkosten verschuldigd bij een onder bewindstelling. Deze kosten worden ook weer door de minister bepaald en worden in de eindbeschikking door de rechtbank vastgelegd.

2024 tarieven BBB.jpg

​De genoemde bedragen exclusief BTW worden door ons in rekening gebracht.

Burger Budget Bewust is vrijgesteld van de afdracht van BTW. Wij brengen dat dus ook niet in rekening.
 

bottom of page