top of page

Werkwijze

Voortraject naar bewind:

Soms duurt een aanvraag voor bewind te lang. Als voorfase voor het bewind kunnen we starten met budgetbeheer.

U machtigt ons om uw financiën te beheren waarna we kunnen starten met het beheren van uw financiën.

Totdat het bewind is uitgesproken dient u post door te sturen. Zorg er voor dat post die met uw financiën te maken heeft zo snel mogelijk wordt doorgestuurd. Denkt u om de postzegel!!

U mag uw post ook inscannen en direct naar ons mailen.

Burger Budget Bewust  werkt met 2 rekeningen en eventueel een spaarrekening:
• Beheerrekening: meestal is dit de rekening die u al heeft. Daar komt het inkomen op binnen en uw vaste lasten worden hiervan betaald. Wij werken met de ABNAMRO, de RABObank, de ING.
• Leefrekening/Huishoudrekening: U krijgt een eigen rekening waar (meestal wekelijks) leefgeld op wordt gestort. Na overleg kunnen ook andere persoonlijke kosten op deze rekening worden overgemaakt (kleding, verjaardag, vakantie enz.). Uw bewindvoerder/budgetbeheerder bepaalt of er voldoende budget is. Internetbankieren is op deze rekening alleen mogelijk bij de ABNAMRO en de RABOBANK. 

Bij de ABNAMRO wordt dan een "gesloten" rekening. U kunt de rekening inzien en u kunt idealbetalingen doen. U kunt geen geld rechtstreeks van anderen op die rekening ontvangen. Dat wil zeggen dat u geld alleen via de beheerrekening geld van anderen kunt ontvangen. Gelden die te goeder trouw worden overgemaakt op de beheerrekening zullen door ons gewoon naar de leefgeld rekening worden overgemaakt.
• Spaarrekening: Indien mogelijk zal er voor u worden gespaard. Zodra dat nodig is zal er een spaarrekening worden aangevraagd.

 

In afwachting van de beschikking van het bewind kunt u alvast een extra rekening aanvragen bij de bank waar het bewind uw financiën gaat beheren. Vraag ook alvast een spaarrekening aan als u die nog niet heeft.

Het beheer van de beheerrekening en de spaarrekening is in handen van Burger Budget Bewust. Over het geld dat door ons op uw leef/huishoudrekening wordt overgemaakt kunt u zelf beschikken. We kijken met u mee. U kunt (bij voldoende saldo) in de winkel pinnen.

Met de gegevens van inkomsten en vaste lasten kan het budgetplan gemaakt worden. Nadrukkelijk stellen wij dat dit een plan is, er kunnen allerlei zaken ook nog betaald moeten worden zodat het werkelijk beschikbare bedrag anders kan zijn.

Met dat budgetplan kunnen we de hoogte van het leef/huishoudgeld vaststellen. Met u zal overlegd worden hoe dat bedrag verdeeld zal worden over de maand (dagelijks, wekelijks, 2-wekelijks of per maand).

Burger Budget Bewust werkt digitaal. Alle post die binnen komt wordt ingescand en digitaal bewaard. Alleen stukken waar een echte handtekening op staat worden bewaard en zijn door u weer op te vragen, de overige stukken worden versnipperd. Indien u dat wenst, kunt U toegang krijgen tot dit digitale dossier.

Bijna dagelijks worden de bankmutaties van alle banken ingevoerd in onview. U kunt met de link op het tablad "Login klant" inloggen. U krijgt een gebruikersnaam en een wachtwoord.  In ons digitale programma kunt u regelmatig uw afschriften controleren. U kunt NIET bankieren via onview. Er is ook een budgetplan in opgenomen (let op: dit is een plan!) en een schuldenoverzicht. 

Wat u van ons mag verwachten in het voortraject naar bewind:
• U krijgt inzicht in wat er met uw geld gebeurt. U heeft een inlognaam en wachtwoord waarmee u op mijn.onview.nl mee kunt kijken op uw rekeningen Het is uw verantwoordelijkheid om daar gebruik van te maken.
• We gaan zoveel mogelijk betalingen via automatische incasso regelen. De kans dat er een betaling niet wordt gedaan is daarmee minimaal en bij een foute betaling kunnen we dat binnen 56 dagen laten storneren.
• Wij bieden hulp bij het aanvragen van toeslagen, zowel bij de belastingdienst als bij andere instanties, voor zover dat in deze fase al noodzakelijk is.
• We kunnen uw belastingaangifte doen, alleen wanneer er sprake is van aangifte in box I. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens voor die aangifte. Voor box II en box III moet een boekhouder worden ingeschakeld
• Wij bieden hulp bij het aanvragen van bijzondere bijstand
• En tot slot kunnen wij u helpen bij het aanvragen van mogelijke kwijtscheldingen.

Na beëindiging van het bewind:

Als u vanwege schulden onder bewind bent gekomen, dan is de grond voor een onder bewindstelling niet meer aanwezig en kunt u het einde van het bewind aanvragen.

Als u vindt dat u nog niet genoeg zeker bent van het zelf beheren van uw financiën, dan kan door ons de afbouwperiode met budgetbeheer  worden verlengd. In die periode kijken we nog wel mee en regelen zaken met de overheid, maar nog meer in samenwerking met u.

Wij schatten in dat deze periode niet langer dan een half jaar hoeft te duren. U kunt altijd zelf het eindmoment bepalen.

Houdt u er rekening mee dat gemeentes daarvoor soms geen bijzondere bijstand meer voor geven.

bottom of page