top of page

Budgetbeheer

Soms duurt het wel een paar maanden voordat een onder bewindstelling bij de rechtbank wordt uitgesproken. U bent niet meer in staat om zelf uw zaken te regelen. Dan kunnen wij u als overgang budgetbeheer aanbieden. Daarbij machtigt u een medewerker van Burger Budget Bewust om uw geld te beheren. De beheerder zorgt ervoor dat alle noodzakelijke betalingen worden gedaan zodat niet nog meer schulden worden gemaakt. Er wordt leef/huishoudgeld afgesproken. U kunt nog wel zelf uw rekening beheren, maar er wordt afgesproken dat u geen betalingen verricht op de beheerrekening.

U ontvangt nog steeds wel alle post. U zorgt er voor dat u post direct doorstuurt. Denk om een postzegel! U mag stukken inscannen en mailen. Liever niet met een telefoonapp.

Zodra het bewind is uitgesproken worden alle betrokkenen op de hoogte gesteld en dan zullen we hen vragen de post naar ons te sturen.

Als het bewind wordt opgeheven maar u wilt graag geholpen blijven worden met uw financiën en u kunt uw zorgen daarover aan de beheerder overlaten, ook dan is budgetbeheer mogelijk.

In overleg met de budgetbeheerder bent u in staat om zelf weer zaken uit te voeren. Voorbeelden zijn uw belastingaangifte, uw aanvraag voor toeslagen, uitzoeken wat de beste verzekering is en dergelijke zaken. U doet dat in principe zelf, maar als u dat wilt, kunnen wij u daarbij helpen.

Omdat volgens het budgetplan wordt gewerkt is het noodzakelijk dat u zich aan de afspraak houdt om niet op de beheerrekening te handelen. Als u dat toch wilt of gaat doen, dan is budgetbeheer niet zo’n goed middel en is het beter te stoppen of opnieuw bewind aan te vragen.

Wat kan budgebeheer voor mij betekenen?
 
Wanneer u de medewerker van Burger Budget Bewust als budgetbeheerder aanwijst en de machtigingsovereenkomst heeft ondertekend betekent dit dat de budgetbeheerder vanaf dat moment zorg draagt voor uw financiën. Het beheren van inkomsten en uitgaven is dan onze taak. U controleert ons en wij leggen verantwoording aan u af. Dat doen we op dit moment vooral door onze klanten mee te laten kijken in ons programma onview. Er wordt in overleg bepaald waar uw geld aan wordt uitgegeven nadat alle vaste lasten zijn betaald. U zorgt dat wij voldoende op de hoogte zijn van betalingen die volgens u ook nog moeten worden gedaan.

Wat kost budgetbeheer?

Aan budgetbeheer zijn kosten verbonden. De kosten van beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door de overheid. De kosten voor budgetbeheer zijn vastgesteld door de budgetbeheerder bij aanvang van het beheer en worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de tarieven voor bewindvoering.

Op dit moment gelden de tarieven zoals hier vermeld.

Wanneer u een minimumuitkering en weinig vermogen heeft, kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten ook nog de kosten voor de budgtbeheerder te betalen. Vraag binnen uw gemeente of er bijzondere bijstand voor budgetbeheer beschikbaar is. Zonodig zullen wij u helpen bij het aanvragen. Niet alle gemeenten geven bijzondere bijstand voor de kosten voor het budgetbeheer. Vraag vooraf bij uw gemeente of de gemeente voor budgetbeheer door Burger Budget Bewust bijzondere bijstand wil verlenen.

bottom of page