Budgetbeheer

Soms is onder bewindstelling een te zware maatregel. U bent zelf in staat om zaken te regelen, maar u bent het overzicht kwijt. Of u vergeet steeds om zaken te regelen. Bij budgetbeheer machtigt u een medewerker van Burger Budget Bewust om uw geld te beheren. De beheerder zorgt ervoor dat u niet meer uitgeeft dan wat er binnenkomt, dat alle noodzakelijke betalingen worden gedaan en dat er een buffertje wordt gespaard. Ook in dit geval wordt leef/huishoudgeld afgesproken. U kunt zelf uw rekening beheren, maar er wordt afgesproken dat u geen betalingen verricht op de beheerrekening.

 

Waarom kiezen voor budgetbeheer?

U wilt graag geholpen worden met uw financiën en u kunt uw zorgen daarover aan de beheerder overlaten. U wilt zich er niet mee bemoeien. In overleg met de beheerder bent u in staat om zelf nog zaken uit te voeren. Voorbeelden zijn uw belastingaangifte, uw aanvraag voor toeslagen, uitzoeken wat de beste verzekering is en dergelijke zaken. U doet dat in principe zelf, maar als u dat wilt, kunnen wij u daarbij helpen.

Omdat volgens het budgetplan wordt gewerkt is het noodzakelijk dat u zich aan de afspraak houdt om niet op de beheerrekening te handelen. Als u dat toch wilt blijven doen, dan is budgetbeheer niet zo’n goed middel en is het beter te stoppen of bewind aan te vragen.

Wat kan budgebeheer voor mij betekenen?
 
Wanneer u de medewerker van Burger Budget Bewust als budgetbeheerder aanwijst en de machtigingsovereenkomst heeft ondertekend betekent dit dat de budgetbeheerder vanaf dat moment zorg draagt voor uw financiën. Het beheren van inkomsten en uitgaven is dan onze taak. U controleert ons en wij leggen verantwoording aan u af. Dat doen we op dit moment vooral door onze klanten mee te laten kijken in ons programma onview. Er wordt in overleg bepaald waar uw geld aan wordt uitgegeven. U zorgt dat wij voldoende op de hoogte zijn van betalingen die volgens u ook nog moeten worden gedaan.

Wat kost budgetbeheer?

Aan budgetbeheer zijn kosten verbonden. De kosten van beschermingsbewind worden jaarlijks vastgesteld door de overheid. De kosten voor budgetbeheer zijn vastgesteld door de budgetbeheerder bij aanvang van het beheer en worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de tarieven voor bewindvoering.

Op dit moment gelden de tarieven zoals op de bijlage vermeld.

Wanneer u een minimumuitkering en weinig vermogen heeft, kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten ook nog de kosten voor de budgtbeheerder te betalen. Vraag binnen uw gemeente of er bijzondere bijstand voor budgetbeheer beschikbaar is. Zonodig zullen wij u helpen bij het aanvragen. Niet alle gemeenten geven bijzondere bijstand voor de kosten voor het budgetbeheer. Vraag vooraf bij uw gemeente of de gemeente voor budgetbeheer door Burger Budget Bewust bijzondere bijstand wil verlenen.