top of page

Bewindvoering

Wat houdt beschermingsbewind in?


Met beschermingsbewind geeft de rechter de bewindvoerder opdracht om de financiën te beheren van de onder bewind gestelde. Zowel de bewindvoerder als de onder bewind gestelde krijgen hiervan een schriftelijke beschikking. Met die beschikking maakt de bewindvoerder zich bekend bij iedereen die iets met het inkomen van de onder bewind gestelde te maken heeft. De bewindvoerder maakt een overzicht bij de start van alles wat dan bekend is over het geld, de boedelbeschrijving, en dat overzicht gaat naar de rechtbank. Elk jaar moet de bewindvoerder aan de rechtbank laten weten wat er allemaal is ontvangen, wat er is betaald, en als het mee zit, wat er aan schulden is afgelost of misschien wel al is gespaard. Deze verantwoording is ter bescherming van de onder bewind gestelde. Burger Budget Bewust kan voor u optreden als bewindvoerder. Met haar ervaring op het gebied van beschermingsbewind en budgetbeheer heeft Burger Budget Bewust bij uitstek een goede basis om deze rol als professionele organisatie te vervullen.

Wat kan beschermingsbewind voor u betekenen?
 

Wanneer de rechter uw verzoek tot onder bewindstelling goedkeurt en een medewerker van Burger Budget Bewust als bewindvoerder aanwijst, betekent dit dat die bewindvoerder vanaf dat moment zorg gaat dragen voor uw financiën. We stellen vast hoeveel geld er maandelijks nodig is voor de betaling van uw vaste lasten, reserveringen en eventuele betaling van kleine schulden. Na overleg met u wordt vastgesteld hoeveel geld er naar u wordt overgemaakt voor het levensonderhoud. U hoeft zich geen zorgen meer te maken over het betalen van rekeningen, want deze verantwoordelijkheid ligt bij ons. Wij onderhouden hierover contacten met bijvoorbeeld uw energieleverancier, met de woningbouwvereniging en andere instanties. Er is geen postblokkade, maar u zult na verloop van een paar maanden wel merken dat u geen “vervelende” brieven meer krijgt.

 

Waar zorgt de bewindvoerder allemaal voor?


Op de eerste plaats zorgt de bewindvoerder ervoor dat uw financiële zaken op orde worden gebracht, dat er overzicht komt. Om dat overzicht te krijgen zijn een aantal zaken nodig en dat gaat tijd kosten. Wanneer iets misgaat met bepaalde instanties zijn wij namens u het aanspreekpunt en we zullen altijd proberen om tot meest haalbare oplossingen te komen. Daarnaast kunnen wij uw eenvoudige belastingaangifte (box 1) doen, u helpen bij het aanvragen van een uitkering, belastingtoeslagen en/of gemeentelijke subsidies. We sluiten namens u overeenkomsten af, zoals noodzakelijke verzekeringen, huurovereenkomst, energieovereenkomst en dergelijke, uiteraard wordt dit altijd na overleg met u geregeld. Als alles in kaart is gebracht wordt er een budgetplan opgesteld dat samen met u wordt doorgesproken. Wanneer u dat wilt kunt u vanaf het begin met ons meekijken in ons systeem. U heeft dan inzage in de betalingen die zijn gedaan en u heeft een overzicht op het budgetplan.

Hoe lang duurt het beschermingsbewind?


De duur van de onder bewindstelling is gelijk aan de periode waarin u niet in staat bent om de financiële zaken goed te regelen. Meestal bepaalt de rechter dat dit voor onbepaalde tijd is.Er zijn drie manieren om de bewindvoering te beëindigen:

• Door een uitspraak tot onder curatele stelling (maar niet bij een faillissemant);

• Door het indienen van een verzoekschrift tot opheffing onder bewindstelling bij de kantonrechter. Hiervoor is geen advocaat nodig!;

• Door overlijden van de betrokkene.

Wat kost beschermingsbewind?


Aan het beschermingsbewind zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door de minister.  Zie pagina (bron: NBPB).

 

Wanneer u een minimumuitkering en weinig vermogen heeft, kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten ook nog de kosten voor de bewindvoering te betalen. Binnen uw gemeente zijn voorzieningen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor deze kosten. Wij zullen deze voorzieningen voor u aanvragen.

 

Aan de behandeling van het verzoek tot onder bewindstelling zijn kosten verbonden, de zgn. griffierechten. Indien uw inkomen te laag is kan hiervoor bij uw gemeente bijzondere bijstand worden aangevraagd. Burger Budget Bewust zal u daarbij helpen. Bij elk verzoek tot beëindiging van het bewind worden door de rechtbank griffiekosten in rekening gebracht.

Hoe meld ik me aan voor beschermingsbewind?


Het formulier om beschermingsbewind aan te kunnen vragen is te downloaden van de site van www.rechtspraak.nl  U kunt het zelf aanvragen, maar ook familie kan beschermingsbewind aanvragen. Voor iemand die nog geen 18 jaar is, maar dat wel binnenkort gaat worden, kan de ouder of de voogd beschermingsbewind aanvragen voor het moment dat de persoon meerderjarig wordt. Daarnaast kan de officier van justitie om bewindvoering verzoeken. Dit is belangrijk als er geen familie meer is die het verzoek kan doen of als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. De betrokkene zou het bijvoorbeeld de familie heel kwalijk kunnen nemen, waardoor dit de verhouding binnen de familie zou verstoren.

 

Wij kunnen helpen bij het downloaden en het invullen van de papieren. Bij het verzoekschrift dienen een plan van aanpak, een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een bereidverklaring van de bewindvoerder naar de rechtbank te worden verzonden. Als er sprake is van problematische schulden wil de rechtbank daarvan graag al een overzicht hebben. Afhankelijk van wachttijden bij de rechtbank duurt het enige weken tot soms wel een paar maanden tot u het verzoek krijgt te verschijnen voor de rechter. De rechter wil dat de bewindvoerder ook bij de zitting is. Wanneer de rechter het verzoek positief beoordeelt, zal er een beschikking worden afgegeven en staat u onder bewind.

Bij problematische schulden of als het voorkomt dat er steeds nieuwe contracten worden afgesloten terwijl u dat eigenlijk niet wilt kunt u opgenomen worden in het bewindregister. Daarmee kan de bewindvoerder die geen toestemming voor de overeenkomst heeft gegeven die overeenkomst nietig laten verklaren. (Denk bijvoorbeeld aan de huis-aan-huis bezoekers van een energiebedrijf).

Wat gebeurt er nadat het verzoek is ingediend?
 

De kantonrechter bepaalt een datum voor de zitting. Op deze zitting vraagt de kantonrechter wat betrokkene zelf van de maatregel vindt. Als de kantonrechter vindt dat er genoeg redenen zijn voor de maatregel, dan besluit hij tot de onder bewindstelling.
 

Wat gebeurt er na de uitspraak?
 

De bewindvoerder kan met 3 rekeningen werken.

  • Een beheerrekening waar het inkomen en de toeslagen op binnen komen en waar de vaste lasten van zullen worden betaald;

  • een leef/huishoudrekening waar het boodschappen geld op wordt overgemaakt en na overleg geld voor noodzakelijke andere levensbehoeften zoals kleding en uitgaan. In overleg is veel mogelijk over de manier waarop leefgeld wordt overgemaakt. Elke werkdag een beetje of op een bepaalde dag per week of per 14 dagen of per maand, we overleggen daarover;

  • Zo nodig kan een spaarrekening worden geopend waarop gereserveerd wordt voor grote uitgaven, voor tegenvallers van bijvoorbeeld de belastingdienst, enzovoort.

Zoveel mogelijk zullen uw eigen rekeningen door de bewindvoerder worden gebruikt. Wij werken met de ABNAMRO, de ING, de Rabobank en de SNS-bank. Als u nu betalingen doet met een andere bank, dan zult u moeten overstappen. Internetbankieren is niet mogelijk als u onder bewind staat.
Hierna wordt er gekeken naar de financiële situatie. Als er schuldeisers zijn, wordt met hen contact opgenomen en wordt er gemeld dat er sprake is van beschermingsbewind. Na een inventarisatie van eventuele schulden wordt bepaald of schuldhulpverlening moet worden ingeschakeld of dat met betalingsregelingen binnen redelijke tijd de schulden afgelost kunnen zijn.

Wij helpen u met de aanvraag voor schuldhulpverlening.

bottom of page